Recenzii și Cărți .PDF

📖"ToolBooks - Arhiva Secretă a Pasiunii pentru Cărți și Recenzii Online" .PDFPavel Movileanu (coordonator)">
ebook-Teoria economică şi doctrini economice .PDF
Book Loversebook-Teoria economică şi doctrini economice .PDF

Citește Online
Raiting:
0
0 vote
Peste un an, îți vei dori să fi început astăzi să citești!:)
Iubește AiCi, Acum, și Intotdrauna!
citește cărți online gratis .PDF

📖Carti PDF🎊 online gratis:🌸 ebook-Teoria economică şi doctrini economice .PDF📖🌟

{keywords}

Descarcă online gratis carti noi ebook-Teoria economică şi doctrini economice .PDF

Istoria societăţii umane ilustrează preocuparea oamenilor de diminuare a eforturilor pentru obţinerea celor necesare traiului. Totodată, ea demonstrează că oamenii percep şi simt tot mai mult nevoia de cunoaştere mai profundă, mai cuprinzătoare a realităţii înconjurătoare, a cauzelor în baza cărora se produc faptele, evenimentele, fenomenele pentru ca, ţinînd seama de ele, să-şi poată uşura eforturile. Trecerea la un nou sistem de studii economice în ţara Moldova, bazat pe mecanismele pieţei concurenţiale, libertate şi democraţiei, nu poate fi decît rodul cunoaşterii în profunzime a teoriei economice şi doctrinelor economice ce cere de la tînărul specialist un mare efort susţinut general. Şansele de reuşită sunt condiţionate, în bună măsură, de formarea unui mod de teorie economică de gîndire şi acţiune a oamenilor, studenţilor, agenţilor economici, întregului public. Asimilarea cunoştin- ţelor şi a informaţiei economice este esenţială numai datorit cunoştinţelor profunde a legilor, teoriilor şi curentelor economice esnţială prin şi pentru percepţia corectă a noului sistem economic şi utilizarea eficientă a resurselor naţiunii. Pornind de la acest imperativ manualul de faţă îşi propune să prezinte, într-o formă succintă, sintetică şi accesibilă, fundamentele şi elementele de bază ale economiei de piaţă, din perspectiva tipului de economie existent în ţările avansate şi a realităţilor din Moldova. Pentru a uşura înţelegeerea, fiecare temă, expunere teoretică, conceptuală este completată cu teorii fundamentale după care oamenii veţuiesc mii de ani şi care le – au adus profit permanent, expunere teoretică, conceptuală este interpretarea faptelor reale şi ilustrarea grafică, acolo unde, prin natura problemelor, se impunea. Manualul se adresează studenţilor facultăţilor neeconomice, celor care din primii ani de facultate studiază economia. El poate fi de un real folos şi celor care indiferent de formarea profesională anterioară, doresc să se iniţieze rapid în problemele principale ale economiei de piaţă moderne. În acelaşi timp, dorim ca manualul să devină un sprijin pentru toţi cei interesaţi în asimilarea informaţiei într-un instrument al acţiunii practice. Mulţumim anticipat celor ce ne vor adresa observaţii şi sugestii, considerîndu-le o dovadă a interesului manifestat faţă de conţinutul manualului. Un cuvănt de mulţumire datorim şi colegilor noştri de catedră pentru spriginul acordat, prin recomandări şi aprecieri în timpul elaborării. Manualul „Teoria economică şi doctrine economice” este destinat studenţilor facultăţilor neeconomice de la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, în special studenţilor facultăţii „Cadastru şi Drept”, poate fi folosit de studenţii facultăţii de „Economie”, specialişti din domeniul economic a ramurilor economiei naţionale şi de toţi cei ce sunt iubitori de ştiinţe economice.0 0

CItește și descarcă ebook-Teoria economică şi doctrini economice .PDF


"Community Reviews"
Top 4 cărți

Disclaimer: ( Please Read the Complete Disclaimer Then) All information/ material available on this website or the links handed on the point are for educational and instructional purposes only. We hold no responsibility for any profit, loss, or damage caused by or due to any information available on the point, either directly or laterally. The content is meant for individual and noncommercial uses only. © 2023 "ToolBooks" Citește și descarcă cărți online gratis! | All Rights Reserved