Recenzii și Cărți .PDF

📖"ToolBooks - Arhiva Secretă a Pasiunii pentru Cărți și Recenzii Online" .PDFDulfu Petre">
Isprăvile lui Păcală de Dulfu Petre citește cele mai hazlii povești online gratis .pdf
Book LoversIsprăvile lui Păcală de Dulfu Petre citește cele mai hazlii povești online gratis .pdf

Citește Online
Raiting:
0
0 vote
Peste un an, îți vei dori să fi început astăzi să citești!:)
Iubește AiCi, Acum, și Intotdrauna!
citește cărți online gratis .PDF

  • 📖😍View All Books By🔝:


📖Carti PDF🎊 online gratis:🌸 Isprăvile lui Păcală de Dulfu Petre citește cele mai hazlii povești online gratis .pdf📖🌟

{keywords}

Isprăvile lui Păcală de Dulfu Petre citește cele mai hazlii povești online gratis .pdf


Printre-atâtea griji, necazuri, dacã n-ar mai fi oi glume

ai poveoti pe lumea asta: ce s-ar face biata lume?

L-al poveotii farmec dulce, droaia grijilor se-alinã;

Vieþuim o clipã, douã într-o lume mai seninã.

ai poveoti sub soare-atâtea-s, câte flori când mai soseote!

Dar poveoti aoa frumoase, graiul unde mai rosteote,

Ca prin albele cãsuþe ce-mpãneaz-a ta câmpie,

Ale tale vãi oi dealuri, mult frumoasã Românie?

O, depãnãtori maeotri ai poveotilor strãbune,

Cu Ilene Cosânzene oi cu feþi viteji minune,

Câte ori copilãria-mi, lângã vatra încãlzitã,

Nu stãtea sã vã asculte seri întregi neadormitã!

ai spre-a nu se pierde-n valma anilor ce vin oi zboarã,

Pentru cei din urma noastrã, scumpa de poveoti comoarã,

Din acele ce-auzit-am pe bãtrâni demult spunându-mi,

Prins-am cu urechea una, ca s-o spun oi eu la rându-mi.

E povestea lui Pãcalã, nãzdrãvanul din nãscare,

Cela ce-n isprãvi isteþe pe pãmânt pereche n-are;

Cel ce-n cale-i nici de oameni, nici de draci nu se-nspãimântã,

Ci-a juca pe toþi mi-i face cum din fluier el le cântã.

Vreþi s-o auziþi întreagã? Adunaþi-vã deci roatã,

Câþi grãiþi aceeaoi limbã, dragi români din lumea toatã!

Ce ne-am face tot cu-amaruri, dacã n-ar mai fi pe lume

ai câte-o poveste plinã de-nveselitoare glume?0 0

CItește și descarcă Isprăvile lui Păcală de Dulfu Petre citește cele mai hazlii povești online gratis .pdf


"Community Reviews"
Top 4 cărți

Disclaimer: ( Please Read the Complete Disclaimer Then) All information/ material available on this website or the links handed on the point are for educational and instructional purposes only. We hold no responsibility for any profit, loss, or damage caused by or due to any information available on the point, either directly or laterally. The content is meant for individual and noncommercial uses only. © 2023 "ToolBooks" Citește și descarcă cărți online gratis! | All Rights Reserved