Recenzii și Cărți .PDF

📖"ToolBooks - Arhiva Secretă a Pasiunii pentru Cărți și Recenzii Online" .PDFIwao Kobayashi">
20 de Chei ale Succesului de Iwao Kobayashi .PDF
Book Lovers20 de Chei ale Succesului de Iwao Kobayashi .PDF

Citește Online
Raiting:
0
0 vote
Peste un an, îți vei dori să fi început astăzi să citești!:)
Iubește AiCi, Acum, și Intotdrauna!
citește cărți online gratis .PDF

  • 📖😍View All Books By🔝:


📖Carti PDF🎊 online gratis:🌸 20 de Chei ale Succesului de Iwao Kobayashi .PDF📖🌟

{keywords}

Care este cea mai eficientâ metodă pentru o companie de a presta seruicii și de a fabrica produse mai repede, mai bune și mai ieftine?

Iwao Kobayashi studiazâ această problema timp de mai mulți ani și, ca un corolar al muncii sale de o viață, a creat în 1980 „Sistemul 20 de Chei”.

Volumul de fata a fost tradus în zece limbi, iar „Sistemul 20 de Chei” este implementat cu rezultate excepticmale în 18 țări. Sistemul respectiv este utilizat de unele dintre cele mai mari companii din lume, precum Sanyo și Konica din Japonia și Siemens din Germania, contribuind nu numai la prosperarea companiilor, ci și la dezvoltarea țărilor respective.

Fragment

Sistemul 20 de Chei a fost conceput acum aproape jumătate de secol. Este aplicat – fără nici un eşec – în întreprinderi mari şi mici, industriale şi prestatoare de servicii, naţionale şi internaţionale, în medii economice şi sociale dezvoltate şi în curs de dezvoltare, cu o singură sau mai multe linii de producţie. Siemens, Marks & Spenser, Seiko, Konica, Gillette, iată doar cîteva exemple de implementare cu succes a Conceptului 20 de Chei. Acest Sistem de administrare s-a dovedit cel mai eficient şi mai simplu de aplicat. Moldagrotehnica, Orhei-Vit, Macon, Artima, Aroma sînt primele în¬treprinderi din Republica Moldova care au avut inspiraţia şi curajul să im¬plementeze Sistemul 20 de Chei. Rezultatele au fost pe măsura aşteptărilor: schimbările au dus la sporirea vînzărilor, dublarea productivităţii, îmbunătăţirea calităţii, diminuarea pierderilor şi a rebuturilor, creşterea bunăstării colaboratorilor etc Importanţa şi actualitatea analizei sistemului dat de îmbunătăţire a activităţii întreprinderii derivă din constatarea că starea de lucruri în cadrul unităţilor economice din R. Moldova este una nefavorabilă unui curs pozitiv: managementul ineficient, lipsa de viziuni şi planuri pe termen lung, concepţii „uzate” neconforme condiţiilor actuale, bilanţuri de activitate negative, lipsa de resurse financiare, inovaţii şi o cultura organizaţională atractrivă impun necesitatea unei restructurări profunde, în asigurarea unei dezvolari de perspectică.În sprijin la afirmaţiile de mai sus se suprapune şi situaţia social-economică destul de precară caracterizată printr-o creştere şi o dezvoltare economică iluzorie, bazată pe consum contrar direcţiei eficiente ce presupune investiţii de capital în sectoarele economiei naţionale care să ducă la o creştere economică reală. În acest sens întreprinderile trebuie să se afle în avanposturile acestor procese,.unităţilor economice le revine rolul de a asigura acelerarea acestui proces de dezvoltare,rolul de „a mişca” înainte întreg sistemul, prin asigurarea populaţiei apte cu locuri de muncă, contribuţii mai solide la bugetul de stat şi local, dezvoltarea infrastructurii etc Utilitatea Sistemului 20 de chei este că oferă întreprinderilor un plan de acţiuni bine pus la punct care să faciliteze atingerea obiectivelor strategice de maximizare a profiturilor şi a valorii de piaţă prin satisfacerea clienţilor. În final prin atingerea interesului inpidual are loc şi atingerea interesului general, deoarece există o dependenţă direct proporţionala între nivelul de prosperitrate a întreprinderilor aflate în limita unui teritoriu naţional şi nivelul de bunăstare a statului şi a societăţii în întregime.Scopul proiectul este de prezenta mecanismul dat de creştere a performanţelor activităţii organizaţiilor comerciale şi stimularea interesului publicului în necesitatea acordării unei atenţii mai mari promovăriii creşterii calităţii şi îmbunătăţirii activităţilor întreprinderii.0 0

CItește și descarcă 20 de Chei ale Succesului de Iwao Kobayashi .PDF


"Community Reviews"
Top 4 cărți

Disclaimer: ( Please Read the Complete Disclaimer Then) All information/ material available on this website or the links handed on the point are for educational and instructional purposes only. We hold no responsibility for any profit, loss, or damage caused by or due to any information available on the point, either directly or laterally. The content is meant for individual and noncommercial uses only. © 2023 "ToolBooks" Citește și descarcă cărți online gratis! | All Rights Reserved